Điều kiện cấp sổ đỏ cho giấy viết tay 2022 khi mua đất CHI TIẾT NHẤT

cấp sổ đỏ cho giấy viết tay 2022

Cấp sổ đỏ cho giấy viết tay 2022 khi mua đất như thế nào? Thủ tục là gì và thời gian cấp sổ đỏ là bao lâu? Cùng Khải Tín DN khám phá về chủ đề này trong bài viết dưới đây!

Điều kiện cấp sổ đỏ cho giấy viết tay 2022 mua đất

Tại Khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP có quy định vấn đề như sau:

“1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;

b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này;

c) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.”

cấp sổ đỏ cho giấy viết tay 2022

Như vậy, căn cứ vào quy định trên của pháp luật, điều kiện để cấp sổ đỏ cho giấy viết tay 2022 khi mua đất đó là:

  • Thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận;
  • Việc mua bán phải được thực hiện trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;
  • Không thuộc vào trường hợp quy định tại Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, đó là: “Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định…”

Nếu bạn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ năm 2015 thì việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bạn không đáp ứng được điều kiện về thời gian nhận chuyển nhượng nên không thể thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận mang tên mình. Do vậy mà bạn phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận mang tên người chủ đất cũ, tiếp sau đó thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sang tay cho bạn.

Thủ tục cấp sổ đỏ cho giấy viết tay 2022

cấp sổ đỏ cho giấy viết tay 2022

1. Hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu khi mua đất bằng giấy viết tay

Trong trường hợp người sử dụng đất đủ điều kiện để cấp sổ đỏ cho đất mua bằng giấy viết tay như trên, cần phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT để được cấp sổ đỏ, bao gồm:

  • Đơn đăng ký được cấp sổ đỏ lần đầu theo Mẫu số 04/ĐK;
  • Một trong các loại giấy tờ được quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 43 đối với trường hợp đăng ký quyền sử dụng đất;
  • Một trong các giấy tờ tài sản gắn liền với đất như giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở hay quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng và cây lâu năm theo quy định đối với trường hợp đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Đối với đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hay công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở hay công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với tình trạng nhà ở và công trình đã xây dựng);

  • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính và các giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai và tài sản gắn liền với đất (nếu có).

2. Thời gian giải quyết hồ sơ

Hiện nay, đối với thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu chưa có quy định rõ ràng về thời hạn giải quyết. Bởi vì thế, để làm xong việc cấp sổ đỏ cho giấy viết tay có khả năng mất tới vài tháng hay 01 năm hoặc thậm chí vài năm. Căn cứ theo Điều 70 nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về thời gian niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ như sau: Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai và gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai”.

Việc không quy định về thời gian giải quyết thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cũng là một vấn đề bất cập. Bởi khi người dân đi thực hiện thủ tục thường bị kéo dài thời gian xử lý hồ sơ với nhiều nguyên do không giống nhau như: Đợi xác minh hồ sơ hay xác minh tình trạng tranh chấp hoặc xuất xứ và công đoạn sử dụng đất. Theo đó, cần thiết ban hành một thời hạn cụ thể và hợp lý cho cả người sử dụng đất và cơ quan có thẩm quyền giải quyết cấp sổ đỏ lần đầu. Tránh tình trạng tồn đọng hồ sơ hoặc quá gấp để xử lý.

Trên đây, Khải Tín DN đã giải đáp cho bạn về cấp sổ đỏ cho giấy viết tay 2022. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với bạn. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của chúng tôi.

>>Xem thêm: Cách bố trí cầu thang cho nhà nhỏ

Related Posts