Trang chủ / Tin tức / [Infographic] Gia Lai: “Nàng Thơ” của đại ngàn Tây Nguyên

[Infographic] Gia Lai: “Nàng Thơ” của đại ngàn Tây Nguyên

Nhờ những chính sách mới,  giao thông – hạ tầng phát triển và thu hút đầu tư, vùng đất giàu tiềm năng Gia Lai đang vươn mình trở thành một tỉnh năng động, hiện đại; xứng tầm là khu kinh tế động lực của toàn Tây Nguyên.

Bài viết liên quan