Trang chủ / Tin tức / Tin tuyển dụng
Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự lớn sai thời gian nghỉ dịch, KHẢI TÍN DN tuyển thêm gần 25 vị trí chiến dự án lớn trong quý II đến cuối năm 2020. Chế độ…
Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho 5 dự án lớn trong…
Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho các dự án lớn tro…