Trang chủ / Tin tức / Tin nội bộ
Có thể nói, bên cạnh lực lượng nhân sự ổn định, thì đội ngũ lãnh đạo cấp cao chính là tài sản quý mà Khải Tín DN có được. Những thanh niên ưu tú trẻ t…
Dịch COVID-19 bùng phát trở lại, thay vì giao dịch…
Mới đây, Khải Tín DN đã hoàn tất thủ tục bàn giao…
Không còn nghi ngờ gì nữa, Gia Lai đích thị là một…
Tiềm năng của kinh doanh homestay Loại hình lưu tr…