Trang chủ / Tin tức
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vừa ký Quyết định số 122/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (đợt 2)…
Theo văn bản số 419/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính p…
Bất động sản là kênh đầu tư an toàn thời điểm dịch…
Vùng đất đỏ bazan Gia Lai nổi tiếng với rất nhiều…